فلنج های گالوانیزه

پروفیل فلنج گالوانیزه

پروفیل فلنج گالوانیزه

مقدمه پروفیل فلنج گالوانیزه محصول پایه ای است که رابط دو قطعه کانال در صنعت داکت هوا می باشد. ماده اولیه ساخت فلنج گالوانیزه پروفیل گالوانیزه است. در واقع می توان گفت فلنج کانال از پروفیل گالوانیزه ساخته می شود که وظیفه آن استحکام ، اتصال، ثابت نگه داشتن و کم کردن تکان و لرزه …

پروفیل فلنج گالوانیزه ادامه مطلب »

کرنر فلنچ گالوانیزه

کرنر فلنج گالوانیزه

مقدمه از متعلقات نبشی گالوانیزه، کرنر یا گوشه می باشد که باعث می شود سرعت اجرای کار بالا رود. از کرنر فلنج گالوانیزه برای اتصال دو فلنج به یکدیگر و ساخت قاب کانال استفاده می گردد. مزایای کرنر فلنج گالوانیزه یا گوشه افزایش سرعت اجرای کانال کشی. بالا بردن سرعت ساخت و مونتاژ قاب پروفیل فلنج …

کرنر فلنج گالوانیزه ادامه مطلب »